Espeland

Espeland

Om bloggen

Bildene ligger på www.espeland.de/bilder

Stoltenberg og Støre

MeningerPosted by Tarald Tue, May 03, 2011 02:57:39

Sendte et leser innlegg til Aftenposten i dag:

En seier for den frie verden?

Jeg leste nylig nyheten om at Bin Laden var drept under en millitær opperasjon, og at den omtales som «a kill operation» i den amerikanske sikkerhetstjenesten. Vestlige ledere mente at dette var en seier for den frie verden. Deriblant var Stoltenberg og Støre kjapt ute og erklærte at dette er et gjennombrudd i kampen mot terrorisme. Men hvilket gjennombrudd er dette egentlig?

Bin Laden var ettersøkt for terrorangrep på Amerikansk jord på lik linje med McVeigh og Nichols, som begge utførte terrorhandlinger på amerikansk jord, fikk en rettsak etterfulg av en dom. Hvorfor var det ikke noe ønske om at Bin Laden skulle stilles for en domstol? En rettferdig rettegang er selve fundamentet i vår vestlige tankegang. Er det fraværet av domstolene Stoltenberg og Støre kaller et gjennombrudd i kampen mot terrorisme?

Spesielt ironisk blir det hele når vi vet at norske myndigheter er så sterke motsandere av dødsstraff at de nekter å utlevere personer til nære allierte, dersom de risikerer dødstraff for sine forbrytelser. Men i denne saken applauderes henrettelsen uten rettskjennelse.

Jeg håper at Stoltenberg og Støre ikke får rett i at henrettelsen uten dom er et gjennombrudd i kampen mot terrorisme. Men at vi i fremtiden ser at terrorisme fortsatt blir bekjempet etter grunnleggene verdier i vårt norske samfunn med lovgivende, utøvende og dømmende makt i tre adskilte institusjoner.

Tarald Espeland

  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Tarald Thu, May 05, 2011 02:53:22

Poenget mitt er at de fleste vestlige statsleder hyllet drapet av bin Laden, deriblant Stoltenberg og Støre. Og at dette ikke presiserer at vi primært ønsket en rettssak (http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/--et-viktig-gjennombrudd-i-kampen-mot-in.html?id=641696). Dette skaper en holdning om at Vestlige statsledere synes utomretslige henretselser er greit. Dette gjelder uavhengig av hvilke intersjoner USA hadde med opperasjonen som førte til bin Ladens død.

Men det er likevel flere nyhetsmeldinger som  tyder på at dette var en utenomretslig henretelse.
1. Bin Laden skjøt ikke tilbake. Men ble likevell ble han likvidert i sengens sin mens datteren og konen stod ved siden av. http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=17616682
2. (Reuters) - The U.S. special forces team that hunted down Osama bin Laden was under orders to kill the al Qaeda mastermind, not capture him, a U.S. national security official told Reuters. http://www.reuters.com/article/2011/05/02/us-binladen-kill-idUSTRE7413H220110502
3. Hvorfor har ikke Obama presisert at en rettsak var primære målet?

Grunnen til at jeg nevner McVeigh og Nichol er for å minne oss på at vi har opplev svært alvårlige terrorhandlinger før og at desse har blitt  avgjort innen for rettsystemet.

Posted by Andre Gaathaug Tue, May 03, 2011 08:57:40

Nå burde du poste dine kildehenvisninger. Hva tyder på at dette er en ren henrettelse? Denne diskusjonen har vært oppe i media i hele dag og i går, så hva får deg til å tro at dette er en ren henrettelse? Tror du ikke soldatene gikk inn for å ta ham til fange?
Uten kilder er det kun politiske stikk du kommer med.

McVeigh ble arrestert fordi han var sikker på at ingen kjente ham igjen. Nichols overgav seg lett og derfor kunne han stilles for retten. Dette er lett å forstå, men hvis du motsetter deg arrest og skyter tilbake samtidig som du gjemmer deg bak ei kvinne så er det nok fort gjort at du blir skutt, det ville skjedd i Norge også. Forbryterer skal anholdes og innbringes og stilles for retten, men det skal på ingen måte gå på bekostningen av anholderens liv.

Info om McVeigh og Nichols finnes på Wikipedia...