Espeland

Espeland

Om bloggen

Bildene ligger på www.espeland.de/bilder

Stoltenberg og Støre

MeningerPosted by Tarald Tue, May 03, 2011 02:57:39

Sendte et leser innlegg til Aftenposten i dag:

En seier for den frie verden?

Jeg leste nylig nyheten om at Bin Laden var drept under en millitær opperasjon, og at den omtales som «a kill operation» i den amerikanske sikkerhetstjenesten. Vestlige ledere mente at dette var en seier for den frie verden. Deriblant var Stoltenberg og Støre kjapt ute og erklærte at dette er et gjennombrudd i kampen mot terrorisme. Men hvilket gjennombrudd er dette egentlig?

Bin Laden var ettersøkt for terrorangrep på Amerikansk jord på lik linje med McVeigh og Nichols, som begge utførte terrorhandlinger på amerikansk jord, fikk en rettsak etterfulg av en dom. Hvorfor var det ikke noe ønske om at Bin Laden skulle stilles for en domstol? En rettferdig rettegang er selve fundamentet i vår vestlige tankegang. Er det fraværet av domstolene Stoltenberg og Støre kaller et gjennombrudd i kampen mot terrorisme?

Spesielt ironisk blir det hele når vi vet at norske myndigheter er så sterke motsandere av dødsstraff at de nekter å utlevere personer til nære allierte, dersom de risikerer dødstraff for sine forbrytelser. Men i denne saken applauderes henrettelsen uten rettskjennelse.

Jeg håper at Stoltenberg og Støre ikke får rett i at henrettelsen uten dom er et gjennombrudd i kampen mot terrorisme. Men at vi i fremtiden ser at terrorisme fortsatt blir bekjempet etter grunnleggene verdier i vårt norske samfunn med lovgivende, utøvende og dømmende makt i tre adskilte institusjoner.

Tarald Espeland

  • Comments(2)//www.espeland.de/#post21